Samverkan Östergötland

För din trygghet, säkerhet och hälsa

Ibland inträffar en oönskad händelse som påverkar hela samhället. Det kan vara en allvarlig händelse eller samhällsstörning som gör att flera myndigheter och organisationer behöver samarbeta med varandra. Samverkan Östergötland består av myndigheter, kommuner och andra aktörer som arbetar och samverkar med varandra inom samhällets krisberedskap.

Strategin skapar förutsättningar för samverkan mellan aktörer både före, under och efter samhällsstörningar. Med målet att skapa trygghet, säkerhet och hälsa för de som bor, vistas eller verkar i Östergötland.

 

Vill du läsa mer?

Här finns hela strategin för Samverkan Östergötland.
Före, under och efter samhällsstörningar. Till strategin

samverkan Östergötland

 InformationsfilmFör dig som vill se vår längre film så finns den att titta på här.
Se vår informationsfilm!

 Vad är Samverkan Östergötland?

 

Samverkan Östergötland består av myndigheter, kommuner och andra organisationers samverkan inom samhällets krisberedskap.
Här kan du läsa mer

 Röster från länet

 

Varför är det viktigt med Samverkan Östergötland? Se vad några av länets aktörer svarar.
Läs här