Samverkan Östergötland

För din trygghet, säkerhet och hälsa

Ibland inträffar en oönskad händelse som påverkar hela samhället. Det kan vara en allvarlig händelse eller samhällsstörning som gör att flera myndigheter och organisationer behöver samarbeta med varandra. Samverkan Östergötland består av myndigheter, kommuner och andra aktörer som arbetar och samverkar med varandra inom samhällets krisberedskap.

Strategin skapar förutsättningar för samverkan mellan aktörer både före, under och efter samhällsstörningar. Med målet att skapa trygghet, säkerhet och hälsa för de som bor, vistas eller verkar i Östergötland.

 

Vill du läsa mer?

Här finns hela strategin för Samverkan Östergötland.
Före, under och efter samhällsstörningar. Till strategin

Krisberedskapsveckan 2019 - 6 maj- 11 maj

Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj som ska öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig

Vi som bor i Sverige behöver bli bättre på att klara svåra påfrestningar som samhällskriser. Myndigheter, landsting och regioner, kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Men ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla som bor i Sverige.

Broschyren Om krisen eller kriget kommer

2018 skickade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll i Sverige. Broschyren innehåller viktig samhällsinformation och råd om hur du kan förbereda dig på och agera vid en samhällsstörning. En samhällsstörning kan exempelvis vara en storm som orsakat omfattande strömavbrott, en terrorattack, ett militärt angrepp eller något annat som innebär påfrestningar för samhället. 

Exempel på allvarliga kriser som sätter vardagen ur spel är till exempel: terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm i april 2017, skogsbränder som den i Västmanland 2014, extrema stormar som "Gudrun" 2005. Under senare år har också it-attacker drabbat både privata och offentliga organisationer.

 

Alla uppmanas spara broschyren. Om du inte har kvar broschyren eller om den har kommit bort, kan du beställa den genom Myndighetens för samhällsskydd och beredskap,MSB

Du kan även läsa broschyren på andra språk genom att gå in på dinsäkerhet.se


Tyngdpunkten i broschyren ligger på hur människor förbereder sig inför kriser. Men i och med det försämrade säkerhetspolitiska läget är det också nödvändigt att informera om vad var och en behöver veta om freden hotas.

Oavsett kris, behöver var och en av oss fundera över hur vi klarar behovet av:

vatten

mat

värme

kommunikation

utan samhällets stöd under en tid. Är du förberedd kan du agera och hjälpa andra. Samhällets hjälp går först till den som behöver den bäst.

Arbetet med att förbereda samhället på säkerhetspolitiska kriser och ytterst krig är en uppgift som har prioriterats av regeringen de senaste åren. Arbetet med att stärka totalförsvaret - både det militära och det civila försvaret - är en stor uppgift som kommer att ta tid. Vill du följa utvecklingen är dinsäkerhet.se en källa. Den gemensamma säkerheten är ett ansvar som vi alla delar.

 

 

samverkan Östergötland

 InformationsfilmFör dig som vill se vår längre film så finns den att titta på här.
Se vår informationsfilm!

 Vad är Samverkan Östergötland?

 

Samverkan Östergötland består av myndigheter, kommuner och andra organisationers samverkan inom samhällets krisberedskap.
Här kan du läsa mer

 Röster från länet

Varför är det viktigt med Samverkan Östergötland? Se vad några av länets aktörer svarar.
Läs här