Samverkande aktörer i länet

I Samverkan Östergötland ingår aktörerna nedan. Vilka aktörer som deltar vid samverkan varierar beroende på omfattning och karaktär av samhällsstörning.
  • Länsstyrelsen Östergötland
  • Länets 13 primärkommuner
  • Räddningstjänsten Östra Götaland
  • Polisområde Östergötland
  • Region Östergötland 
  • Försvarsmakten (Militärregion syd)
  • SOS-Alarm
  • Övriga av händelsen berörda aktörer, t ex SOS-Alarm, Trafikverket och Kustbevakningen 

 

 

 

 Samverkande aktörer