Mål med strategin

 

För din trygghet, säkerhet och hälsa

Samverkan Östergötland ska resultera i trygghet, säkerhet och hälsa för de personer som bor, vistas eller verkar i Östergötland.

Syftet med denna strategi är att skapa förutsättningar för att olika aktörer ska kunna samverka före, under och efter större samhällsstörningar som kräver samverkan mellan flera aktörer.