Bärande samverkansprinciper

Bärande samverkansprinciper för alla aktörer i Samverkan Östergötland
  • att alla aktörer ska agera proaktivt, ta initativ och medverka till samverkan vid behov
  • att alla aktörer ska ha helhetssyn och perspektivförståelse t ex när det gäller att dela information
  • att alla aktörer deltar i samverkan utifrån eget ansvar och uppdrag. Samverkan Östergötland tar inte över respektive parts eller aktörs ansvar.
  • att samverkan ska präglas av öppenhet och prestigelöshet, tillit, respekt, engagemang och delaktighet