Bakgrund

träd

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig på regional nivå. På lokal nivå har respektive kommun ansvaret och på den nationella nivån är det regeringen.

Som en del av det geografiska områdesansvaret ska Länsstyrelsen och kommunerna under en samhällsstörning bland annat verka för gemensam inriktning och samordning av de åtgärder som behöver vidtas. De är också den sammanhållande funktionen under en samhällsstörning, gentemot andra aktörer inom det geografiska området. Det regionala och lokala samordningen måste ske i en väl fungerande dialog mellan länsstyrelsen och kommuner.  

 

Lanstingen och polisområdena har sektorsansvar, vilket innebär att de har ansvar för verksamheten inom sitt område vid en samhällsstörning. Försvarsmakten är sektorsansvarig myndighet för försvarssektorn. De olika sektorerna samordnas även inom ett geografiskt område.