Rapporter

Regional samverkansövning El-ände 2010

El-ände ägde rum 27 och 28 april 2010
med statliga, kommunala och privata aktörer.
El-ände planerades som en lärande övning
för att låta offentliga och privata organisationer
i länet pröva sin krishanteringsförmåga.
Läs rapporten

 

 

Regional samverkansövning Pumpa Läns 2013

Pumpa Läns ägde rum 1-2 oktober 2013 med statliga, kommunala och privata aktörer.

Läs rapporten

 

Samverkan Östergötland

Regional analys med anledning av flyktingsituationen

Samverkan Östergötland bildade en regional analysgrupp hösten 2015 vilket resulterade i en regional analys.  

Läs rapporten