Övergripande arbetsgång

Övergripande arbetsgång under större samhällsstörningar som kräver samverkan mellan aktörerna.

En samhällsstörning inträffar

 

En aktör ser behov av samverkan

 

Möte med Östgöta TIB-grupp

 

Östgöta TIB-grupp ser behov av ISF

 

Möte med ISF (Inriktnings och samordningsfunktion) 

 

              ISF eller Östgöta  TIB-grupp ser behov av att upprätta en eller flera stödfunktioner till ISF

 

 

ISF-stöd aktiveras med en eller flera funktioner