Under en samhällsstörning

 

 

  • Östgöta TiB-grupp
    För att så tidigt som möjligt göra en analys av läget för att bedöma behovet av samordning kring en händelse.
  •  ISF
    Utbyta information samt diskutera behovet av och, om behov föreligger, åstadkomma en samlad lägesbild av händelsen och eventuell samordning och gemensam inriktning av insatser.
  • ISF-stöd
    De personer som ingår i samverkansstaben ska vara utbildade och övade för att kunna lösa sina uppgifter.  

Läs mer om de olika grupperna under vardera flik till vänster i menyn.